Una exposició a Sa Petrolera sobre els Illots de les Balears, commemorant el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, que enguany té la temàtica de la Biodiversitat Biològica de les Illes.
L'exposició romandrà allà fins al dia 30/06/2014. I passat l'estiu mirarem que viatgi a Menorca i Eivissa.
Abasta diferents aspectes, des de la biodiversitat a l'etnologia, l'arqueologia, etc. Està adreçat al públic general.
Miquel Frontera ha estat el dissenyador, i ara va a tope, enllestint els detalls, però vos puc adelantar que l'expo té molt bona pinta.